Підприємницький потенціал як фактор розвитку торговельних підприємств

Краснокутська, Н. С. Підприємницький потенціал як фактор розвитку торговельних підприємств : монографія / Н. С. Краснокутська, І. Г. Бубенець ; дар. Н. С. Краснокутська ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн.
ун-т. — Харків : Іванченко І. С., 2015. — 175 с.