Маркетинг туристичного бізнесу

Лук'янов, Володимир Олександрович. Маркетинг туристичного бізнесу : навч. посібник / В. О. Лук'янов, Г. Б. Мунін ; Ін-т економіки та управління. — 2-ге вид., перероб. і доп. — Київ : Кондор, 2012. — 336 с.