Низькорозмірні структури і надгратки

Заячук, Д. М. Низькорозмірні структури і надгратки : навч. посібник / Д. М. Заячук ; Львівська політехніка, нац. ун-т . — Львів : Львiвська полiтехнiка, 2006. — 220 с.