Вісник Національного університету «Львівська політехніка» № 834

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : зб. наук. пр. / Львівська політехніка, нац.
ун–т. № 834 : Електроенергетичні та електромеханічні системи / відп. ред. О. Ю. Лозинський. — Львів : Львівська політехніка, 2015. — 103 с.