Вісник Національного університету «Львівська політехніка» № 828

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : зб. наук. пр. / Львівська політехніка, нац.
ун-т. № 828 : Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика / відп. ред. М. В. Лобур. — Львів : Львівська політехніка, 2015. — 91 с.