Вісник Національного технічного університету «ХПІ»

Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. Вісник Національного технічного університету “ХПІ” : зб. наук. пр. / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. Вип. 43(1152) : Транспортне машинобудування : вип. присвяч. 50-річчю з дня заснув. фак. транспортного машинобудування / відп. ред. В. В. Єпіфанов. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2015. — 184 с.