Вісник Національного технічного університету “ХПІ”

Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. Вісник Національного технічного університету “ХПІ”  : зб. наук. пр. / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т.
Вип. 3(1112) : Гідравлічні машини та гідроагрегати / відп. ред. М. В. Черкашенко. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2015. —  162 с.