Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання

​Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання = Ventyliatsiia, osvitlennia ta teplohazopostachannia : наук.-техн. зб. Вип. 22 / КНУБА ; відп. ред. Е. С. Малкін. — Київ : КНУБА, 2017. — 57 с.