Перспективи і практика розвитку галузей паливно-енергетичного комплексу

Товажнянський, Л. Л. Перспективи і практика розвитку галузей паливно-енергетичного комплексу : навч. посібник / Л. Л. Товажнянський, Б. О. Левченко, Л. Й. Маріїч ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2013. — 300 с.