Технічне діагностування гідравлічних приводів

Андренко, П. М. Технічне діагностування гідравлічних приводів : навч. посібник / П. М. Андренко, А. Ю. Лебедєв, М. С. Свинаренко ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т, Харківський нац. ун-т буд-ва та архіт. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. — 172 с.