Типова програма, методичні вказівки та контрольні роботи з курсу «Технологія виробництва електричних машин середньої потужності»

Типова програма, методичні вказівки та контрольні роботи з курсу “Технологія виробництва електричних машин середньої потужності” : для студ. заочної форми навч. спец. 7.050702 “Електричні машини і апарати” / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; уклад. : М. Я. Петренко, А. М. Маслєнніков. — Харьков : НТУ “ХПІ”, 2015. — 24 с.