Технології автоматизованого механоскладального виробництва

Технології автоматизованого механоскладального виробництва : монографія / С. Г. Бондаренко [та ін.] ; заг. ред. С. Г. Бондаренко. — Київ : Кондор, 2016. — 400 с.