Силова електроніка та енергоефективність’2016 (СЕЕ’2016)

Силова електроніка та енергоефективність’2016 (СЕЕ’2016) : прогр. XXII Міжнар. наук.-техн. конф., м. Одеса, Україна, 05-09 верес. 2016 / ІЕД НАН України, Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т, НТУУ “КПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. — 11 с.