Раціональні приводи підйомно-транспортних, дорожніх машин та логістичних комплексів

Раціональні приводи підйомно-транспортних, дорожніх машин та логістичних комплексів : монографія / О. В. Григоров [та ін.] ; дар. О. В. Григоров ; ред. О. В. Григоров ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : ХНАДУ, 2016. — 352 с.