Розрахунок і проектування захисних резисторів ємнісних накопичувачів енергії

Пєтков, О. О. Розрахунок і проектування захисних резисторів ємнісних накопичувачів енергії : навч.-метод. посібник з курсу “Розробка електрофізичних установок для випробувань та досліджень” для студ. електротехн. і електроенергет. спец. / О. О. Пєтков ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2009. — 66 с.