Мікропроцесорні системи адаптивного управління дизелем та електричною передачею тепловозів

Шапран, Є. М. Мікропроцесорні системи адаптивного управління дизелем та електричною передачею тепловозів : 90-річчю Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля присвячується : монографія / Є. М. Шапран ; дар. Є. М. Шапран ; Східноукраїнський нац. ун-т. — Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2010. — 576 с.