Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка

Мілих, В. І. Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка : підручник / В. І. Мілих, О. О. Шавьолкін ; ред. В. І. Мілих. — 2-ге вид. — Київ : Каравела, 2015. — 688 с.