Машинобудівний факультет. 125 років у складі ХПІ

Машинобудівний факультет. 125 років у складі ХПІ : монографія / М. С. Степанов [та ін.] ; заг. ред.: А. І. Грабченко, М. С. Степанов ; Харківський політехнічний
ін–т, нац. техн. ун-т. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2010. — 212 с.