Системи гідроприводів

Крутіков, Г. А. Системи гідроприводів : навч. посібник / Г. А. Крутіков, М. Г. Стрижак ; ред. Г. А. Крутіков ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. Харків : НТУ “ХПІ”, 2015. 218 с.