Тракторобудування в Україні: передумови, історія та тенденції розвитку в аспекті світового прогресу

Кривоконь, О. Г. Тракторобудування в Україні: передумови, історія та тенденції розвитку в аспекті світового прогресу (20-ті-80-ті рр. XX сторіччя) : монографія / О. Г. Кривоконь ; Харківський політехнічний
ін–т, нац. техн. ун-т. — Харків : Технологічний центр, 2015. — 671 с.