Текстильні матеріали з від'ємним коефіцієнтом Пуассона

Кизимчук, О. П. Текстильні матеріали з від'ємним коефіцієнтом Пуассона : монографія / О. П. Кизимчук ; дар. О. П. Кизимчук ; Київський нац. ун-т технології та дизайну. — Київ : Кафедра, 2015. — 248 с.