Інженерна графіка. Нанесення розмірів на креслениках деталей

Адашевська, І. Ю. Інженерна графіка. Нанесення розмірів на креслениках деталей : навч. посібник / І. Ю. Адашевська, О. О. Краєвська, М. В. Матюшенко ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн.
ун-т. — Харків : НТМТ, 2010. — 107 с.