Електроніка і мікросхемотехніка

Електроніка і мікросхемотехніка : підручник : у 4 т. Т. 3 : Цифрові пристрої / В. І. Сенько [та ін.] ; ред. В. І. Сенько. — Київ : Каравела, 2012. —  400 с.