Елементи та пристрої квантової електроніки

Елементи та пристрої квантової електроніки : навч. посібник / Ю. І. Колесник, А. В. Кіпенський ; дар. А. В. Кіпенський. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. — 320 с.