Електротехніка

Коруд, В. І. Електротехніка : підручник / за ред. В. І. Коруда., О. Є. Гамола, С. М. Малинівський.  — 4-те вид., переробл. та доп. — Львів: “Магнолія 2006”, 2010. — 417 с.