Конструювання електроакустичних приладів і систем для мультимедійних акустичних технологій

Конструювання електроакустичних приладів і систем для мультимедійних акустичних технологій : навч. посібник : присвячується 50–річчю з дня заснування ф-ту електроніки НТУУ “КПІ” / В. С. Дідковський [та ін.] ; заг. ред. В. С. Дідковський. Т. 14. — Київ : НТУУ “КПІ”, 2013. — 390 с.