Тягові електричні машини електрорухомого складу

Безрученко, В. М. Тягові електричні машини електрорухомого складу : навч. посібник / В. М. Безрученко, В. К. Варченко, В. В. Чумак ; Дніпропетровський нац. ун-т залізничного транспорту. — Днiпропетровськ : ДНУЗТ, 2003. — 252 с.