Загальна характеристика та розрахунок режимів розподільних електричних мереж

Барбашов, І. В. Загальна характеристика та розрахунок режимів розподільних електричних мереж : навчальний посібник / І. В. Барбашов, Г. В. Омеляненко ; дар. Г. В. Омеляненко ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : Підручник НТУ “ХПІ”, 2014. — 288 с.