Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні

Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : укр. міжвід. наук.-техн. зб. Вип. 49 / Львівська політехніка, нац. ун-т ; відп. ред. З. А. Стоцько. — Львів : Львівська політехніка, 2015. — 119 с.