Вісник Національного університету «Львівська політехніка» № 867

Львівська політехніка, нац. ун-т. Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : зб. наук. пр. / Львівська політехніка, нац. ун‑т. № 867 : Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні / відп. ред. З. А. Стоцько. — Львів : Львівська політехніка, 2017. — 79 с.