Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”. Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” / НТУУ “КПІ”. Вип. 51(1) : Приладобудування / гол. ред. Г. С. Тимчик. — Київ : НТУУ “КПІ”, 2016. — 151 с.