В авангарде технического прогресса

В авангарде технического прогресса : 100 лет Центральной лаборатории Харьковского государственного предприятия “Завод имени В. А. Малышева” / В. П. Кислицын [и др.] ; дар. А. П. Марченко ; гл. ред. М. М. Буденный. — Харьков : Завод имени В. А. Малышева, 2003. — 406 с.