Вісник Національного університету «Львівська політехніка» № 870

Львівська політехніка, нац.
ун-т. Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : зб. наук. пр. / Львівська політехніка, нац.
ун-т. № 870 : Електроенергетичні та електромеханічні системи / відп. ред. О. Ю. Лозинський. — Львів : Львівська політехніка, 2017. — 139 с.