Основи електротехніки

Матвієнко, М. П. Основи електротехніки : підручник / М. П. Матвієнко ; дар. М. П. Матвієнко ; КІСумДУ. — 2-ге вид., перероб. і доп. — Київ : Ліра-К, 2017. — 228 с.