Електричні машини і трансформатори

Осташевський, М. О. Електричні машини і трансформатори : навч. посібник / М. О. Осташевський, О. Ю. Юр’єва ; дар.: М. О. Осташевський, О. Ю. Юр’єва ; ред. В. І. Мілих ​; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. —​ Харків : НТУ «ХПІ», 2017. — 452 с.