Адаптивні системи автоматичного управління

Адаптивні системи автоматичного управління : міжвід. наук.-техн. зб. Вип. 1(28) / НТУУ “КПІ” ; гол. ред. О. А. Стєнін. — Київ : НТУУ “КПІ”, 2016. — 186 с.