Інженерна та комп'ютерна графіка

Михайленко, В. Є. Інженерна та комп'ютерна графіка : підручник / В. Є. Михайленко, В. В. Ванін, С. М. Ковальов; за ред. В. Є. Михайленка. — 6-те вид. — К. : Каравела, 2012. — 368 с.