Соціологія

Вербець, В. В. Соціологія : курс лекцій : навч. посібник / В. В. Вербець, О. А. Субот, Т. А. Христюк. — Київ : Кондор, 2009. — 550 с.