Соціологія

Соціологія : підручник / М. П. Требін, В. Д. Воднік, Г. П. Клімова та ін.; за ред. М. П. Требіна. — Х. : Право, 2010. — 224 с.