Політологія

Політологія : підручник / І. М. Коваль [та ін.] ; худож. Ю. Ю. Романіка. — Харків : Фоліо, 2012. — 414 с.