Адміністративно-територіальний устрій та сталий розвиток регіону (концептуальні основи та методологія)

Адміністративно-територіальний устрій та сталий розвиток регіону (концептуальні основи та методологія) : монографія / В. М. Бабаев, Л. Л. Товажнянський [та ін.]. — [2-ге вид., стер.]. — Харків : НТУ "ХПІ", 2008. — 316 с.