Вікова психологія

Павелків, Р. В. Вікова психологія : підручник / Р. В. Павелків. — К. : Кондор, 2011. — 469 с.