Відповідальність як педагогічна категорія

Пономарьов, О. С. Відповідальність як педагогічна категорія : навч.-метод. посіб. / О. С. Пономарьов, Н. В. Середа, М. К. Чеботарьов. — X. : Підручник НТУ "ХПІ", 2013. — 172 с.