Практична психологія

Приходько, Ю. О. Практична психологія : Введення у професію : навч. посібник / Ю. О. Приходько ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — 2-ге вид., доп. — К. : Каравела, 2010. — 232 с.