Відповідальність в системі професійної компетентності фахівця

Пономарьов, О. С. Відповідальність в системі професійної компетентності фахівця : навч.-метод. посібник / О. С. Пономарьов, М. К. Чеботарьов ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х. : НТУ "ХПІ", 2012. 220 с.