Основи психокорекції

Кузікова, С. Б. Основи психокорекції : навч. посібник / С. Б. Кузікова. — К. : Академвидав, 2012. — 320 с.