Організація діяльності психологічних служб

Легка, Л. М. Організація діяльності психологічних служб : навч. посібник / Л. М. Легка, Л. Г. Семенча. — Львів : Новий Світ-2000, 2012. — 372 с.