Технологія формування команд в організаціях

Технологія формування команд в організаціях : навч. посібник / Л. М. Карамушка [та ін.] ; дар. Т. В. Гура ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології АПН України, Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Київ ; Харків : НТУ “ХПІ”, 2011. — 184 с.