Психодіагностика

Галян, І. М. Психодіагностика : навч. посібник / І. М. Галян. — 2-ге вид., стер. — К. : Академвидав, 2011. — 464 с.