Філософія сучасного суспільства

Дольська, О. О. Філософія сучасного суспільства : навч.-метод. посіб. / О. О. Дольська. — Харків : Підручник НТУ "ХПІ", 2012. — 180 с.